Visualitza la presència femenina

Elaborat per l'Institut Català de les Dones
Manual de Llengua per visualitzar la presència femenina

Perquè serveix aquest recurs?

Millora la presència de les dones en aquells usos de la llengua, de diversos escenaris, on aquest col·lectiu queda sovint en un segon pla o exclòs amb aquest conjunt d'aplicacions i recursos per facilitar la comprensió i la participació


*Annex. Enllaç al web.