Què és el programa Aquí STEAM UPC?


La UPC ofereix a les escoles i als instituts de Catalunya aquest projecte que posa en valor els àmbits STEAM (ciències, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques) i demostra que les capacitats professionals no estan vinculades al gènere

La iniciativa Aquí STEAM UPC té com a objectiu fomentar les vocacions científico-tecnològiques, especialment entre l’alumnat de primària, amb accions d’orientació i sensibilització amb el propòsit de trencar els estereotips i rols de gènere associats a l’enginyeria i la tecnologia, fer visibles nous models i referents femenins en aquests àmbits, apoderar les noies i millorar el coneixement de les professionals vinculades a les STEAM.

El projecte inclou un programa de formació adreçat al professorat de centres de primària i ESO, orientat a introduir la perspectiva de gènere a l’acció educativa, d’acord amb els principis de coeducació i d’igualtat d’oportunitats.

Què oferim a les escoles i als instituts participants?

La inscripció i participació gratuïta al programa de formació “Com incorporar accions STEAM en els nostres centres docents. Dissenyant plans d’accions a primària i ESO”, un taller adreçat al professorat d’educació primària i ESO amb propostes didàctiques per fomentar les vocacions científiques i tecnològies a l’aula des de la perspectiva de gènere.

El reconeixement als centres educatius que impulsen accions específiques d’igualtat de gènere i de promoció de les vocacions científiques i tecnològiques entre el seu alumnat a través del distintiu Aquí STEAM UPC, que articula la xarxa d’escoles i instituts que hi participen. El segell permetrà establir un marc comú de treball per desplegar en els centres educatius projectes d’innovació pedagògica en aquests àmbits.

La inscripció i la participació dels centres educatius en el programa d’activitats de foment de vocacions científicotecnològiques organitzat per la UPC (xerrades, conferències, tallers divulgatius, visites, etc.) en el marc de les accions d’informació i orientació dels estudis.

La creació d’un espai de generació i experimentació d’idees i propostes que impulsi noves sinergies entre l’educació primària i la Universitat en els àmbits del foment de les vocacions tecnològiques i de la igualtat de gènere a través d’una plataforma amb pràctiques, recursos pedagògics per a mestres, metodologies, activitats per a l’alumnat, etc.

‘Tots els meus èxits, en gran part, s’han produït perquè he estat al lloc adient en el moment oportú, amb les oportunitats i la gent adequades... vaig tenir l’avantatge de començar sense cap noció preconcebuda, ja que calia endinsar-se en camps que mai s’havien explorat abans...’
Margaret Hamilton,

informàtica, enginyera de sistemes i empresària. Va liderar el desenvolupament del software de la missió espacial Apollo 11. Doctora honoris causa per la Universitat Politècnica de Catalunya.

Escoles i instituts que participen en el programa