Schneider Electric
Between
Barcelona activa
BSC
Generalitat de Catalunya. Departament d'Educació
Consorci d'Educació de Barcelona
Generalitat de Catalunya. Departament de Polítques Digitals i Administració Pública