STEAMcat

Programa elaborat per el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya
Programa d'innovació pedagògica
L'objecte del Programa és generar i potenciar l'interès de l'alumnat d'educació infantil, primària i ESO vers les ciències, la tecnologia i les matemàtiques i incrementar la presència de dones i de l'alumnat socialment desafavorit en els estudis i professions STEM.

També es vol incrementar l'aplicació de metodologies d'aprenentatge transversal, generadores i vehiculars de coneixement compartit entre els diferents àmbits científic, tecnològic, artístic i matemàtic que fomentin el pensament crític i la creativitat.