Llenguatge i comunicació no estereotipada a classe

Elaborat per estudiantat i personal de la UPC
El llenguatge i la comunicació no sexista a classe, 3 consells pràctics.
Vídeo que té per objectiu difondre com es pot utilitzar un llenguatge no sexista a classe sense perdre la capacitat de comunicar de manera fluïda i àgil.