Llenguatge i comunicació no estereotipada a classe

UPCtv. Elaborat per estudiantat i personal de la UPC
El llenguatge i la comunicació no sexista a classe, 3 consells pràctics.

Perquè serveix aquest recurs?

Vídeo que té per objectiu difondre com es pot utilitzar un llenguatge no sexista a classe sense perdre la capacitat de comunicar de manera fluïda i àgil.


*Annex. Enllaç al web