Criteris per al tractament del gènere en els documents de la UPC

MERLÍ! Manual d'estil i recursos lingüístics. Elaborat per el Servei de Llengües i Terminologia de la UPC.
En aquest recurs es presenten els criteris lingüístics i les estratègies de redacció que estableix els criteris institucionals quant a llengua en l'àmbit de la igualtat d'oportunitats.