Criteris per al tractament del gènere en els documents de la UPC

Elaborat per el Servei de Llengües i Terminologia
MERLÍ! Manual d'estil i recursos lingüístics

Perquè serveix aquest recurs?

Fes ús dels criteris lingüístics per al tractament adequat del gènere en els documents:

  • Quines formes s’usen per a persones concretes i indeterminades.
  • L’ús de formes genèriques i de les formes dobles.
  • Possibles canvis en la redacció.
  • Opcions d’ús preferent.