Calendari cientific escolar 2020

DIGITAL.CSIC
Dirigit a l'alumnat d'educació primària i secundària obligatòria.

Perquè serveix aquest recurs?

Cada dia s'ha recollit un aniversari científic o tecnològic com, per exemple, naixements de persones d'aquests àmbits o commemoracions de troballes destacables. A més, el calendari s'acompanya d'una guia didàctica amb orientacions per a l'aprofitament educatiu transversal del calendari a les classes, incloent activitats adaptades a cada rang d'edat.

Guia didàctica
Les activitats pro-posades han d’entendre’s tan sols com a orientacions, i serà cada docent, doncs, que, amb el seu criteri, en tregui el màxim rendiment per al seu grup-classe. Amb això es tracta de fomentar una cultura científica integral i un pensament crític que sigui aplicable a tots els àmbits del coneixement.


*Annex. Calendari en format PDF.

application/pdf aquisteam_recurs_calendari-cientific-escolar-2020.pdf — 36.8 MB