"Somos Científicos"

Marta Tarrés, professora de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa
Aquest projecte de divulgació posa en contacte científics/ques, i tecnòlegs/gues amb alumnat de primària i secundària per resoldre les seves inquietuds en l'àmbit de la ciència.
Enllaç al projecte