Science Girl. L'Exploratori de Recursos per la Natura

Dolors Grau
El projecte europeu Erasmus + Science Girls té per objectiu detectar i trobar solucions al perquè les noies abandonen tan prematurament l'opció de dedicar-se a la ciència i la tecnologia.
Enllaç al projecte