Mentoria M2m

Angels Serrat
Fomenta el desenvolupament professional de les estudiantes i titulades UPC en els àmbits acadèmic i/o empresarial.
Enllaç al projecte